Het Bazels Comité bestempelt cryptocurrencies als “hoog risico”

Het Bazels Comité voor het bankentoezicht heeft vandaag een rapport gepubliceerd over de risico’s van cryptocurrencies, waarin het een “conservatieve prudentiële behandeling” voor cryptocurrencies voorstelde. Tot de leden van het Bazels Comité behoren onder meer de Nederlandsche Bank, Nationale Bank van Belgie, Amerikaanse Federal Reserve, de Bank of England, Deutsche Bundesba....
Proudly designed with Oxygen, the world's best visual website design software
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram